İtina Gösterilmesi Gereken Adaylar

UYGULAMA:

UŞAK ABİGEM tarafından engelli aday adaylarına teorik ve performans sınavlarında sağlanabilecek imkânlar internet ortamında yayınlanmış olup tüm aday adaylarının bilgilerine açılmıştır. Engelli aday adayları için UŞAK ABİGEM tarafından sağlanabilecek koşullar aşağıda tanımlanmıştır.

* Sınav salonları engelli adayların ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak seçilir ve düzenlenir (Salonlar için düz ve giriş katlar seçilir, aksi halde asansörlü sınav alanlarının seçilmesi, sınav alanlarının yaşam alanlarındaki bölgelerden seçimi, mümkünse engelli otoparkının bulunması veya eş değer yöntemlerin belirlenmesi vb. gibi ilave düzenlemelerin yapılması).

* Gözetmen tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapması sağlanır (Yüksek sesle uyarı ve gerekli olan uyarıların herkesin görebileceği bir yere yazılması).

*  İhtiyaç duyulması halinde engelli adayların teorik ve performans sınavlarına yardımcı araç-gereçleri (İşitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç vb.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır.

*  İhtiyaç duyulması halinde, adayların yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav yapılan yeterlilik biriminin terminolojisine hâkim olan okuyucu/işaretleyici görevlendirilir.

*  Kısmi görme kaybı olan, az gören görme engelli adaylar için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı 16-18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır.

*  Okuyucu-işaretleyici ya da büyük puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren adaylar ile yazma ve hareket etme güçlüğü çeken engelli adaylara sınav süresinin üçte ikisi kadar ek süre verilir.

*  İhtiyaç duyulması halinde engelli adayların sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (diyabetik ekipmanlar vb.) girmelerine izin verilir.

*  Başvuruda bulunmak isteyen engelli aday adayları, adresinde yayınlanmış olan engelli aday adaylarına teorik ve uygulama sınavlarında sağlanabilecek imkanları değerlendirir ve Personel Belgelendirme Başvuru Formunun Engelliler ilgili kısmını detaylı ve eksiksiz olarak doldurarak “Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedürü” ne uygun olarak gönderir.

*  Başvurular Operasyon Müdürü tarafından değerlendirilir. Formda engelli olduğunu beyan eden aday adayları ile gerekirse telefon ile görüşülerek daha detaylı bilgi alınır ve/veya verilir.  Engelli adaylardan engel durumunu gösteren sağlık raporu istenir.

UŞAK ABİGEM  teorik ve performans sınavına girmesi uygun görülmeyen engele sahip (ağır uzuv kayıpları, görme engelleri ve eğitilememiş/öğretilememiş zihinsel engelliler vb.) adaylara sınav esnasında karşılaşabilecekleri zorluklar anlatılır ve gerek görürse başvuruları kabul edilmez.

*  Engelli adayın, yukarıda belirtilen maddelerde tanımlanmamış bir engeli olması durumun-da başvurunun kabulüne Personel Belgelendirme Müdürü karar verir.

8.5       Operasyon Birimi tarafından hazırlanarak Personel Belgelendirme Müdürüne iletilen Aday Listesi’nde adayın engel durumu belirtilerek açıklanır. Sınav alanlarının düzenlenmesi, sınav sorularının hazırlanması vb. konularda engellilerin durumu göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıklar yapılır.

8.6       Sınav başvurusu kabul edildikten sonra herhangi bir nedenle geçici olarak engelli durumuna düşen adaylar durumlarını belgelendirmeleri durumunda sınav başvuruları askıya alınarak bir sonraki sınav veya sınavlara girme hakkı verilir.

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST