Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Gizlilik

Başvuru Talebinde Bulunmuş Kişilerin Bilgilerinin Gizliliği

Firmamızda çalışan personel ve belgelendirme birimi adına hareket eden taşeron, tüzel kişi ya da şahıslar belgelendirme kuruluşuna başvuru talebinde bulunmuş tüm kişilerin bilgilerini yetkili kuruluş isteği olmadan kurum dışına açıklayamazlar.

Yukarıdaki paragrafta adı geçen personel firmamız ile çalıştığı süre boyunca ve sonrasında da yetkili kuruluşların isteği dışında başvurusu alınmış tüm kişilerin bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak açıklayamayacaklarına dair yasal beyanlarını, imzaladıkları Personel Tarafsızlık Ve Gizlilik Beyanları veya Hizmet Sözleşmeleri ile taahhüt ederler. Tüzel kişilikler ise imzaladıkları sözleşmeler ile bu beyanı taahhüt ederler.

 

Gizliliğin Bozulabileceği Hususlar

Herhangi bir nedenden dolayı yetkili kuruluşlar dışında bilgilerin açıklanması gerekirse kuruluşun veya bilgilerin temin edildiği kimseye, proseslerde elde edilen bilgilerin hangilerinin açıklanacağına dair yazılı beyan gönderilir ve karşı taraftan onay istenir. Firma karşı taraf onay verirse kişinin bilgilerini açıklama hakkına sahiptir aksi takdirde hiçbir bilginin açıklaması yapılmaz.

Güvenlik

Firmamızda yukarıdaki gizlilik esaslarını sağlamak adına güvenli ortamlar oluşturulmuştur.

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST