Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 1. * 6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanan tebliğde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olacaktır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

 • * Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Belge zorunluluğundan bahsedebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde resmi gazetede Bakanlıkça yayımlanan ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir.

 

 • * MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

 

 • * Kimler yararlanıcı olabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

 

 • * Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

 

 • * MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

 

 • * Ulusal meslek standardı nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

 

 • * Bir kişi birden fazla alan için yeterlilik belgesine sahip olabilir mi?

Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

 

 • * Hangi Mesleklerde Meslekim yeterlilik belgesi zorunludur? 
  25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun kapsamı tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey genişleyerek devam etmektedir.
   
 • * İnşaat İşçileri için bu belgeyi almak zorunlu mudur?
  25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğu genişleyerek devam etmektedir. Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan tebliğde İnşaat alanında yer alan mesleklerde çalışanlar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak zorundadır. 
   
 • * MEYEM İnşaat alanında hangi mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi vermektedir?

 

NO

ULUSAL YETERLİLİK KODU

MESLEKLER

BİRİMLER

1

11UY0011-3

Ahşap Kalıpçı

A1-A2

2

11UY0012-3

Betonarme Demircisi

A1-A2

3

11UY0023-3

İnşaat Boyacısı

A1-A2

4

11UY0024-3

Sıvacı

A1-A2

5

12UY0048-3

Duvarcı

A1-A2-B1

6

12UY0049-3

Betoncu

A1-A2

7

12UY0051-3

Seramik Karo Kaplamacısı

A1-A2

8

12UY0054-3

Alçı Levha Uygulayıcısı

A1-A2

9

12UY0055-3

Alçı Sıva Uygulayıcısı

A1-A2

10

16UY0253–2

İnşaat İşçisi

A1-A2

 

 

 • * İnşaat alanında Mesleki Yeterlilik Belgesini almak için nereye başvurmalıyım?
  Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Sınava başvuracak adayların www.meyem.com.tr adresindeki Aday Başvuru Formu ’nu doldurmaları veya 0.276.227 02 03-312 numaralı telefonu aramaları durumunda sınav için gerekli işlemler hakkında kendilerine detaylı bilgi verilecektir.

 

 • * Sınav ve belgelendirme süreci nasıl işlemektedir?
  MEYEM’e sınav başvurusu yapan adayların belgelendirilme süreçleri aşağıdaki gibidir. 
   
   
 • * Sınav başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
  - Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu; Sınav ücreti yatırılırken adayın Adı Soyadı, TC Numarası ve sınava gireceği alan dekontta belirtilmelidir.
  - Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
  - Başvuru Formu 
   
 • * Sınavlar nerede ve ne kadar zaman içinde yapılır?
  Sınavlar, sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sayısının olması durumunda adayların başvuru yaptığı yerde belirlenen bir sınav merkezinde 7 gün içerisinde gerçekleştirilir. Yeterli kontenjan olmayan başvurularda adaylar ilan edilen sınav merkezlerinden birinde sınava girebileceği gibi, isterlerse bulunduğu merkezlerde yeterli kontenjan oluşmasını da bekleyebilirler.

  Kendisi için ilan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan ve/veya evrakları eksik olan adaylar sınava alınmazlar. Sınav girmeyen adaylara yatırdıkları ücret iade edilmez. Sınava girmeme gerekçesini belgeleri ile birlikte(doktor raporu, resmi tutanak vb.) MEYEM’ e bildiren adayların belgeleri incelenir ve bu adaylara yeni sınav hakkı verilebilir. Mazeretsiz olarak sınava katılmayanlara yeni sınav hakkı verilmez. 
   
 • * Sınav için gerekli malzeme ve araç gereçler nelerdir?
  Adayın sınava girerken yanında kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurması zorunludur. Bunun dışında sınav için gerekli olan tüm araç gereç ve dokümanların sınav yerinde hazır bulunmasını MEYEM sağlayacaktır.
   
 • * Sınav kaç aşamalıdır? Sınavda nasıl sorular çıkar?
  Sınavlar Teorik Sınav ve Uygulama Sınavı olarak iki aşamadan oluşur. Ancak Ahşap Kalıpçı ve Betonarme Demircisinde bunlara ek olarak mülakat sınavı yapılır. Teorik sınavda aday İş Sağlığı Ve Güvenliği ve yapmış olduğu meslekle ilgili yazılı sorulara cevap verir. Uygulama sınavında ise adayın yapmış olduğu meslekle ilgili olarak uygulama becerisi ölçülür. Örneğin Sıvacı alanında uygulama sınavına giren bir adaydan belirlenen bir alana kurallara uygun sıva yapması istenir.
   
 • * Sınavlarda geçme notu kaçtır?
  İnşaat alanında yapılacak olan teorik sınavlarda sorulara en az %60 doğru yanıt veren adaylar başarılı sayılır. Mülakat ve pratik sınavlarda en az %80 başarı sağlayan adaylar başarılı sayılır. Başarısız olan adaylar bir sonraki sınavda yalnızca başarısız olduğu alandan sınava girer. Örneğin teorik sınavı geçmiş ancak pratik sınavdan kalmış bir aday sonraki sınav haklarında yalnızca pratik sınavlara girer.

 

 

Yeterlilik Kodu

Akreditasyon Kapsamı

Geçme Notu

11UY0011-3

MYK - Ahşap Kalıpçı - Seviye 3

Teorik(A1-A2) : %60
Mülakat : %60
Pratik(A1-A2) : %80

11UY0012-3

MYK - Betonarme Demircisi - Seviye 3

Teorik(A1-A2) : %60
Mülakat : %60
Pratik(A1-A2) : %80

11UY0024-3

MYK - Sıvacı - Seviye 3

Teorik(A1-A2) : %60
Pratik(A1-A2) : %80

12UY0048-3

MYK - Duvarcı - Seviye 3

Teorik(A1-A2) : %60
Pratik(A1-A2) : %80

12UY0056–3

MYK - İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3

Teorik(A1-A2) : %60
Pratik(A1-A2) : %80

16UY0253-2

MYK - İnşaat İşçisi - Seviye 2

Teorik(A1-A2) : %60
Pratik(A1-A2) : %60

 

 

 • * Sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? 
  Sınav sonuçlarını sınav tarihinden sonra 1 ay içerisinde meyem.com.tr internet sitesinden sınav sorgu ekranı bölümünden öğrenilebilir. Adayın sınav sonuçları aday dışında kimseyle paylaşılmaz.
   
 • Belgelendirme süreci ve sınav sonuçları ile ilgili itiraz ve şikâyetler nereye ve nasıl yapılabilir? 
  Sınav sonuçlarının ilan edilmesini takiben 15 (on beş) iş günü içerisinde usakabigem.com.tr internet sitemizde bulunan itiraz/şikâyet başvuru formu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun sonucu 30 işgünü içerisinde tarafınıza yazılı olarak bildirilecektir.
   
 • * İnşaat alanında alacağım mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?
  Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Ancak bu 5 yıl içerisinde toplam 18 ay çalıştığını belgeleyen adayların belgeleri başvurmaları durumunda bir 5 yıl daha uzatılabilir.

 

 • * Birden çok meslek için belge alabilir miyim?
  Aday ücretlerini yatırmak ve sınavlarda başarılı olmak şartıyla istediği her alanda belge alabilir. Ancak aday Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için yalnızca bir alanın sınav ücreti için Devlet teşvikinden yararlanabilir? 

 

 • * İnşaat alanında çalışabilmek için devlet tarafından geçerliliği kabul edilen belgeler nelerdir?
  - Mesleki Yeterlilik Belgesi
  - Ustalık belgesi (3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun’una göre alınmış ustalık belgesi)
  - Meslek Lisesinin ilgili alan diploması
  - Lisans veya ön lisans ilgili alan diploması 

 

 • * Merkezinizden aldığım yeterlilik belgemi kaybettim, ne yapmam gerekiyor?
  Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti alınır. Kaybedilen belgenin yenilenmesi için kimlik fotokopisi ile tekrar merkezimize başvuru da bulunmak gerekmektedir. 

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST