Logo Marka ve Belge Kullanımı

 

BELGE LOGO KULLANIMI

Belge sahibi Belge Teslim Formu ve Eki olan Belgelendirme Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde belge, belge sahibine teslim edilmez. İlgili sözleşmenin imzalatılması ve belgenin teslimi Haberleşme ve Evrak Sorumlusu sorumluluğundadır.

Belgenin ve logonun kullanımına ilişkin şartlar yükümlülüklerin tarafları başlıklarında aşağıda tanımlanmıştır.

 

UŞAK ABİGEM’ in Yükümlü Olduğu Şartlar:

Gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve belge yenileme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları eksiksiz ve zamanında web sayfasında bildirmekle,

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,

Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürünce değerlendirmekle,

Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

Belge Sahibi Personelin Yükümlülükleri

Teslim edilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

Belgeyi kullandırma hakkı UŞAK ABİGEM ’e aittir. UŞAK ABİGEM tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde UŞAK ABİGEM belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları UŞAK ABİGEM ’in web sayfasından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.

Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, UŞAK ABİGEM tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları UŞAK ABİGEM’ e sunacaktır.

Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, UŞAK ABİGEM ' in belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapabilir.

Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi UŞAK ABİGEM’ e iade edecektir.

Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve UŞAK ABİGEM tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.

Belgenin geçerlilik süresi içinde gözetim gerekliliklerini, belge geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için UŞAK ABİGEM tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.

Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

UŞAK ABİGEM tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

UŞAK ABİGEM logosunu belge sahibi, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.

Logoyu sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

Logonun kullanıldığı tüm yerlerde, logo ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

Belge almaya hak kazanmış personelin belgesinde logolar yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri UŞAK ABİGEM tarafından gönderilir.

Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. UŞAK ABİGEM logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar UŞAK ABİGEM’ den temin edilmelidir.

Belgeli personel belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda UŞAK ABİGEM bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST