Sınav Genel Kuralları

SORUMLULAR:

Sınav görevlileri ve adaylar bu talimatın şartlarına uymakla yükümlüdür.

UYGULAMA:

Teorik Sınav Uygulama Kuralları

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

 • * Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınız eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurunuz.
 • * Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.
 • * Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • * Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • * Sınav başladıktan sonra sınava 15dk. geç gelen adaylar sınava alınmaz.
 • * Sınavın ilk 15 dakikası ve son 15 dakikası adaylar dışarıya çıkamaz
 • * Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.
 • * Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.
 • * Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.
 • * Soru kitapçığında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Soru kitapçığınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Soru kitapçığına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır.
 • * İlgili birime ait (örneğin; A1, A2 birimleri gibi) her bir sorunun doğru cevabı için; sınav kitapçığı üzerindeki seçeneklerin önünde bulunan daireyi karalayınız. (Örnek: ⦿)
 • * Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.
 • * Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • * Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • * Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

Performans Sınavı Uygulama Kuralları

 • * Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • * Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • * Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • * Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
 • * Adayların talep etmesi üzerine saat başına 15 dakika mola süresi verilir.
 • * Adaylar sınav başlamadan önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur.
 • * Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
 • * Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • * Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
 • * Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • * Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • * Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

Mülakat Sınavı Uygulama Kuralları

 • * Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • * Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez.
 • * Aday mülakat sınavı süresince, sınav değerlendiricisine ( tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • * Sözlü mülakat sınavı yapılırken sınavı yapan sınav değerlendirici adaya sadece soru sormakla yükümlüdür. Adayı doğru veya yanlış yönde etkileyecek şekildeki davranışlardan kaçınmalıdır.
 • * Adaya mülakat sınavında istenilen yeterliliğin ilgili birimiyle ilgili soru sorulmalıdır.
 • * Tüm adayların sınavı bitene kadar aday salondan çıkamaz.
 • * Adaya sorulacak olan soru sayısı sektör sorumlusu tarafından belirlenir.
 • * Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • * Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • * Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST