Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesi

11UY0011-3/02 Ahşap Kalıpçı
Sınav Birimleri Yetkili Ulusal Yeterlilik Birimi Toplam Birim Ücreti
1 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması 300,00 
2 11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 640,00 
Yeterlilik için toplam ücret bedeli: 940,00 
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300,00 
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 640,00 
Ücret Tarifesi Başlangıç Dönemi: 20.03.2019
     
11UY0012-3/02 Betonarme Demircisi
Sınav Birimleri Yetkili Ulusal Yeterlilik Birimi Toplam Birim Ücreti
1 11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması 300,00 
2 11UY0012-3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 670,00 
Yeterlilik için toplam ücret bedeli: 970,00 
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300,00 
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 670,00 
Ücret Tarifesi Başlangıç Dönemi: 20.03.2019
     
12UY0048-3/00 Duvarcı
Sınav Birimleri Yetkili Ulusal Yeterlilik Birimi Toplam Birim Ücreti
1 12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği 300,00 
2 12UY0048-3/A2 Genel Duvarcılık İşleri 760,00 
Yeterlilik için toplam ücret bedeli: 1.060,00 
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300,00 
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 760,00 
Ücret Tarifesi Başlangıç Dönemi: 20.03.2019
     
16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi
Sınav Birimleri Yetkili Ulusal Yeterlilik Birimi Toplam Birim Ücreti
1 16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği 200,00 
2 16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri 410,00 
Yeterlilik için toplam ücret bedeli: 610,00 
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300,00 
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 410,00 
Ücret Tarifesi Başlangıç Dönemi: 20.03.2019
     
12UY0056-3/01 İskele Kurulum Elemanı
Sınav Birimleri Yetkili Ulusal Yeterlilik Birimi Toplam Birim Ücreti
1 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması 300,00 
2 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması 750,00 
Yeterlilik için toplam ücret bedeli: 1.050,00 
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300,00 
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 750,00 
Ücret Tarifesi Başlangıç Dönemi: 20.03.2019
     
11UY0024-3/02 Sıvacı
Sınav Birimleri Yetkili Ulusal Yeterlilik Birimi Toplam Birim Ücreti
1 11UY0024-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması 300,00 
2 11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 740,00 
Yeterlilik için toplam ücret bedeli: 1.040,00 
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300,00 
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 740,00 
Ücret Tarifesi Başlangıç Dönemi: 20.03.2019

 

 

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

 1. GENEL KURALLAR
 • Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
 • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
 1. BELGE MASRAF KARŞILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR
 • Belge masraf karşılığı 150 TL’dir. (KDV’den muaftır.) Sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir. Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde teşvikten yararlanan kişilerden bir defaya mahsus belge masraf karşılığı tahsil edilmez.
 • Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir. 
 1. BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge ’de belirlenmiştir.
 1. ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN KURALLAR
 • Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılır.
 1. Sınav başvurusu yapan ancak sınava katılmaktan vazgeçen adaylara yapılacak ücret iadelerine ilişkin kurallar yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak belirlenen kurallar yasal düzenlemelere aykırı olamaz ve adayların hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 2. İNDİRİMLER
 • Firmamızda Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ücretleri Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödenebilir
 1. DİĞER HUSUSLAR
 • Belgenin yıpranması, kaybolması veya bilgilerde değişiklik olması durumunda yeniden basım ücretinin 2 katı kadar belge bedeli alınarak yapılır.

Belge kapsam genişletme hizmeti için, daha önce alınan belgelendirme düzeyi ile yeni talep edilen belgelendirme düzeyine ait sınav ve belgelendirme ücretinin farkı talep edilir.

Belge yenileme veya kapsam daraltma hizmetinde, tabloda belirtilen sınav ve belgelendirme ücretleri geçerlidir.

Sınavlara katılarak başarısız olan adaylar, en fazla 1 yıl içerisinde veya 3 adet sınava ücretsiz olarak yeniden katılabilirler. Ödeme tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş veya adaylar üst üste 3 sınavdan başarısız olmuş ise, yeniden sınav ve belgelendirme ücreti talep edilir.

 

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST