Ulusal Meslek Standartları

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI SİSTEMİ

Ulusal meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen  gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Ulusal Meslek Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak belirlenmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Ulusal Meslek Standardı hazırlanmasına karar verilen mesleklerin ilişkili olduğu iş kolunda faaliyet gösteren ve gerekli şartları yerine getiren kurum ve kuruluşları ulusal Meslek Standardı hazırlama konusunda yetkilendirmektedir.

 

Ulusal Meslek Standartlarının Özellikleri

Ulusal Meslek Standartları şekli ve içerik yönünden, uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan  ve sektör komitesinden görüş alınarak T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca onaylanan meslek standardı formatına uygun olarak hazırlanmaktadır. Ulusal Meslek Standartlarının mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir. Buna göre hazırlanmış ve hazırlanmakta olan Ulusal Meslek Standartları aşağıdaki temel nitelikleri taşımaktadır.

*  İş analizine dayanır.

*  Hazırlama sürecinde ilgili sosyal tarafların etkin katılımı esastır.

*  Mesleki alanda ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini içerir.

*  Açık ve anlaşılır şekilde yazılır.

*  Hayat boyu öğrenme ilkesine uygundur.

Ayrımcılık unsurları içermez

Meslek Standartları ile ilgili detaylı bilgi için;

http//myk.gov.tr/index.php/tr/component/msd/?view=msd&layout=msdlist

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST