Ulusal Yeterlilikler

ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Nedir?

Tüm sektörleri yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilik sistemi; meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki eğitim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğin bağımsız kurumlarca yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda belgelendirildiği ve bu belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde geçerlilik kazandığı bir yapılandırmadır.

 

Meslek Standardı Nedir?

Meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren normlardır.

 

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Bireyin ilgili mesleği icra edebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kimdir?

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK, meslek standartlarını temel  alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

 

Ulusal mesleki yeterlilik sistemin amaçları nelerdir?

*  Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.
 Öğrenme çıktıları için ulusal standartlar oluşturmak.
 Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik etmek.
*  Yatay ve dikey geçişleri için yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.
 Öğrenmeye ulaşmayı , öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak
*  Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek
*  İşi bilen ile bilmeyen arasındaki farkın anlaşılması,
*  İşi bilmeyen kişilerin hangi konularda eğitim alması gerektiğinin belirlenmesi.
*  Kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi.

 

Ulusal Yeterliliklerin yararı nedir?

Yeterlilikler öğrenme ve değerlendirme amaçlı kullanılarak yaygın ve sargın öğrenmenin tanınmasına imkan sağlar, kredilerin tanışabilirliği ve ilerlemeyi sağlar, esneklik ve çeşitliliği sağlayarak kariyer hareketliliğini kolaylaştırır.

 

Bir kişi birden fazla alan için yeterlilik belgesine sahip olabilir mi?

Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli eğitimin desteklendiği ülkeler arasındaki hareketliliğin amaçlandığı Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminde, kişilerin birden fazla alanda yeterlilik belgesine sahip olabilmeleri mümkündür. Kişi mevcut belgesiyle çalıştığı işinden memnun olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatar ve dikey geçişlerle farklı yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkanına sahiptir.

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST