Yönetim Kurulu Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

1-) Belgelendirilecek veya belgelendirilmiş personelin bilgilerini, izni olmadan hiçbir kurum ya da şahıslar ile paylaşmayacağımı (Türkiye Cumhuriyetinin Yargı organları hariç), gizliliğini koruyacağımı

2-) Tarafsızlık ilkesinden ödün vermeyeceğimi ve bu hususta belge kapsamında, UŞAK ABİGEM BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ MEYEM’ den belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında yer almayacağımı

3-) Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında yer almayacağımı

4-) UŞAK ABİGEM BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ MEYEM’ in belirlemiş olduğu tüm kurallara uyacağımı

5-) UŞAK ABİGEM BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ MEYEM’ in bilgilerini başka bir kurum ile paylaşmayacağımı

6-) Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında ilgili bölüm yöneticileri, çalışanları ve dışarıdan anlaşmalı komite üyeleri ve/veya sınav değerlendiricileri üzerinde herhangi bir şekilde sözlü ya da yazılı, maddi veya manevi hiçbir etki, baskı ve etki, baskı yaratabilecek diğer olası uygulamalarda bulunmayacağımı

7-) 6.madde de adı geçen hususları gerçekleştirebilecek bir kişi ya da kişilerin tespiti durumunda gerekli yaptırımları uygulayacağımı, Akreditasyon kurumu şartları ve MYK şartları dışına çıkmayacağımı

8-) İştiraki veya ilişkim olan veya olabilecek tüm diğer işletme, kurum, dernek vs. ler ile ilgili, UŞAK ABİGEM BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ MEYEM in faaliyetleri için oluşabilecek risklerin ve sonuçlarını değerlendireceğimi ve etkilerini gidereceğimi

 

Duyuru ve bilgilendirmelerden haberiniz olsun.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU LST

     

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LST